XGN66-12 Berkidilen metal ýapyk ýokary woltly kommutator elektrik kabineti

Gysga düşündiriş:

XGN66-12 demirden ýasalan kommutator, ýygy-ýygydan işlemek üçin amatly, 3,6, 7.2, 12kv üç fazaly AC 50Hz ulgamlarynda elektrik energiýasyny almak we paýlamak üçin ulanylýar we awtobus ulgamy ýeke awtobus paneli (we ýekeje awtobus alyp bolýar) aýlanyp geçmek we goşa awtobus gurluşy bilen).Kommutator milli standart IEC60298 (3-35kv AC metal bilen örtülen kommutator) talaplaryna laýyk gelýär we iki sany “bäş subutnamaly” gulplama funksiýasyny teklip edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Modeliň beýany

önüm-beýany1

Önümi ulanmagyň şertleri

1. Belentlik 1000 metrden geçmeýär
2. Daşky gurşawyň temperaturasy: -25 ℃ + 40 ℃
3. Gorizontal ýapgyt 3 derejeden ýokary däl
4. Seýsmiki intensiwlik 8-nji synpdan geçmeli däldir
5. Zorlukly yrgyldy, täsir we partlama üçin howply ýer ýok

Funksiýalary we aýratynlyklary

1. Şkaflar ýokary hilli burç polat bilen kebşirlendi
2. Zynjyr döwüji otag, kabinetiň ortaky (aşaky) böleginde ýerleşýär, VS1 tok öçürijisini gurnamak, düzetmek we tehniki hyzmat etmek üçin amatly, şahsy howpsuzlygy üpjün etmek üçin standart we basyş kömegi kanaly üpjün edilýär.
3. Öňdebaryjy we ygtybarly aýlaw izolýasiýa wyklýuçateli, esasy awtobus elektrikleşdirilende tehniki hyzmat etmek üçin zynjyr döwüji otagyna arkaýyn girip biler
4. Bütin kabinetiň gorag derejesi IP2X
5. Bäş öňüni alyş talaplaryny ýönekeý we netijeli ýerine ýetirip biljek ygtybarly we doly işleýän hökmany mehaniki gulplama bar
6. Ygtybarly toprak ulgamy
7. Gapy, kabinetiň içindäki komponentleriň işleýşini anyk synlap bilýän gözegçilik penjiresi bilen enjamlaşdyrylandyr
8. Gelýän we çykýan kabeller, ulanyjylara birikmek üçin amatly bolan kabinetiň öň tarapyndan pesdir

Önümiň ölçeg çyzgysy

önüm-beýany2

1. Gapy
2. Çyra
3. Penjire
4. Işleýän eli
5. Kiçi gapy
6. Gurallaryň gapysy
7. Topokarky
8. Awtobus diwary
9. Bolt
10. Gasket
11. Gasket
12. hoz

13. Izolýasiýa wyklýuçateli
14. Çeňňegi çekiň
15. Bez tabagy
16. Häzirki transformator
17. Wakuum öçüriji
18. Izolýasiýa wyklýuçateli
19. Sensor
20. Bolt
21. Gasket
22. Gasket
23. Çarçuwa
24. ningyldyrym tutujy

Wakuum zynjyry döwüjiniň esasy tehniki parametrleri

No.ok. Taslama Bölüm Tehniki parametr
1. Bahalandyrylan naprýa .eniýe KV 3.6, 7.2, 12
2. Bahalandyrylan güýç ýygylygy naprýa .eniýa çydamly KV Ounder.interfeýs: 42.döwük: 48
3. Bahalandyrylan ýyldyrym impulsy naprýa .eniýa çydam edýär KV Ounder.interfeýs: 75 .Fraktura: 85
4. Bahalandyrylan ýygylyk Hz 50
5. Bahalandyrylan tok A 630.1250
6. Gysga utgaşdyryjy tok KA 20.25, 31.5
7. Gysga utgaşdyryjy tok ýapylýan tok KA 50,63,80
8 Dinamiki durnukly tok KA 50,63,80
9 Bahalandyrylan ýylylyk durnuklylygy 4S KA 20,25,31.5
10 Gorag derejesi   IP2X
11 Ölçegleri mm 900x1000x2000
12 Agram kg 00600

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler