GCK pes woltly kommutator elektrik kabineti

Gysga düşündiriş:

GCK çykarylýan pes woltly kommutator elektrik şkafy güýç paýlaýyş merkezinden (HK) şkafdan we motor dolandyryş merkezinden (MCC) durýar.Elektrik stansiýalary, podstansiýalar, senagat we magdan kärhanalary ýaly ac 50Hz, iň ýokary iş naprýa 66eniýesi 660V, paýlaýyş ulgamynda iň köp işleýän tok 3150A ýaly elektrik ulanyjylary üçin amatlydyr.Kuwwat paýlanyşy, motor dolandyryşy we yşyklandyryş we beýleki güýç paýlaýjy enjamlary öwürmek we paýlamak gözegçiligi hökmünde.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy aýratynlyklary

1. GCK1 we GCJ1 birleşdirilen gurluşlar we esasy skelet ýörite profiller bilen gurnalan.
2. Kabinet çarçuwasy.bölek ululygy we açylyş ululygy E = 25mm esasy modula görä üýtgeýär.
3. MCC meýilnamasynda, kabinet bäş sebite, gorizontal awtobus meýdançasyna, dik awtobus meýdançasyna, funksiýa bölüminiň meýdany, kabel otagy we bitarap ýerüsti awtobus meýdanyna bölünýär, etraplaryň kadaly işlemegini üpjün etmek üçin etraplar biri-birinden üzňeleşýär ýalňyşlygyň giňelmeginiň öňüni alyň.
4. Çarçuwanyň ähli gurluşlary berkidilip, nurbatlar bilen birikdirilendigi sebäpli kebşirleme deformasiýasyndan we stresden gaça durulýar we takyklygy ýokarlanýar.
5. Bölekleriň güýçli uniwersallygy, oňat ulanylyşy we ýokary standartlaşdyrylyşy bar.
6. Funksiýa bölümini çykarmak we goýmak, leňňer bilen işlemek we togalanýan podşipnikler bilen işlemek ýeňil we ygtybarly.

Daşky gurşaw şertlerini ulanyň

1. Daşky gurşawyň temperaturasy: -5 ~ + 40 we ortaça temperatura 24 sagatda +35-den geçmeli däldir.
2. Içerde oturdyň we ulanyň.Işleýän ýer üçin deňiz derejesinden beýiklik 2000M-den geçmeli däldir.
3. Otnositel çyglylyk iň ýokary temperaturada 50% -den ýokary bolmaly däldir.Has pes temperaturada has ýokary çyglylyga rugsat berilýär.Mysal üçin90% +20.Emma temperaturanyň üýtgemegini göz öňünde tutup, orta çyglaryň tötänleýin öndürilmegi mümkin.
4. Gurnama gradienti 5-den geçmeli däldir.
5. Güýçli yrgyldy we zarba bolmazdan we elektrik böleklerini ýok etmek üçin ýeterlik bolmadyk ýerleri guruň.
6. Islendik talap, öndüriji bilen maslahatlaşyň.

Esasy tehniki parametrler

Gorag derejesi IP40.IP30
Işleýän naprýa .eniýe Ac .380v
Quygylyk 50Hz
Inszolýasiýa naprýa .eniýesi 660V
Iş şertleri
Daşky gurşaw Içerde
Belentlik 0002000m
Daşky gurşawyň temperaturasy -5 ℃ - + 40 ℃
Dükanda we transportda iň pes temperatura < 30 ℃
Otnositel çyglylyk ≤90%
Dolandyryş motorynyň kuwwaty (KW) 0.4 - 155

Bahalandyrylan tok

(A)

Gorizontal awtobus zolagy 1600. 2000. 3150
Dik awtobus zolagy 630. 800
Esasy zynjyryň birikdirijisi 200.400
Iýmitlendiriş zynjyry 1600
Iň ýokary tok Kompýuter kabineti 630
Kuwwat kabul ediş zynjyry MCC kabineti 1000.1600.2000.2500.3150
Gysga wagtlyk häzirki KA garşy dur
Wirtual baha 50. 80
Iň ýokary bahasy 105.176
Çyzyk ýygylygy V / 1min naprýa .eniýa çydamly 2500

Içerki gurluş

önüm-beýany1


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler