Volokary woltly vakuum zynjyry döwüji

 • ZW32-12 Daşky ýokary woltly vakuum zynjyry

  ZW32-12 Daşky ýokary woltly vakuum zynjyry

  ZW32-12 Açyk ýokary woltly vakuum zynjyry, kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen, köp sanly maşgalanyň güýjünden peýdalanyp, täze dizaýn düşünjesini kabul edip, ulanýan sütünimizdäki akylly vakuum zynjyrynyň täze nesli. ýokary tehnologiýa diýmekdir.Önüm 10kV tarapyň wyklýuçateli we 35kV podstansiýanyň esasy transformatorynyň 10kV rozetkasy, şeýle hem paýlaýyş torunyň sütüniniň wyklýuçateli hökmünde ulanylyp bilner.Kompaniýa tarapyndan öndürilen dürli gözegçilik bölümleri bilen birleşdirilende gözegçiligi, goragy, ölçemegi we aragatnaşygy aňsatlyk bilen amala aşyryp biler.Paýlaýyş torunyň awtomatlaşdyrylmagyny we miniatýurizasiýasyny amala aşyrmak üçin ileri tutulýan enjam.

 • VS1-12 Içerki ýokary woltly vakuum zynjyry döwüji

  VS1-12 Içerki ýokary woltly vakuum zynjyry döwüji

  VS1-12 seriýaly gaty möhürlenen ýapyk vakuum zynjyry döwüji, 12kV naprýa .eniýe we ýygylygy 50 Hz bolan üç fazaly güýç ulgamy üçin ýapyk ýokary woltly kommutator.Wakuum öçüriji sebäpli gorag we gözegçilik enjamy hökmünde ulanylýar.Specialörite artykmaçlyklar, bahalandyrylan tok ýa-da birnäçe gysga utgaşdyryjy toklary talap edýän ýygy-ýygydan işlemek üçin amatlydyr.

  VS1-24 seriýaly gaty möhürlenen ýapyk vakuum zynjyrlary berk oturdylýar, esasan üýtgewsiz kommutator üçin ulanylýar.Zynjyr döwüjini ýeke ýa-da halka elektrik üpjünçiliginde, guty transformatorynda ýa-da dürli energiýa üpjünçiligi ulgamynda ulanyp bolýar.