Oorapyk woltly izolýasiýa kommutatory

 • GN19-12 12kv oorapyk ýokary woltly izolýasiýa kommutatory

  GN19-12 12kv oorapyk ýokary woltly izolýasiýa kommutatory

  GN19-12 12KV ýapyk ýokary woltly izolýasiýa wyklýuçateli, AC 50 / 60Hz astynda 12kV-den pes bolan elektrik ulgamlarynyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin hünär taýdan döredildi.Bu wyklýuçatelleriň, ýük götermeýän şertlerde zynjyrlary döweniňizde ýa-da ygtybarlylygy üpjün etmek üçin ösen CS6-1 el bilen işlemek mehanizmi bilen enjamlaşdyrylandygyny bilmekden hoşal bolarsyňyz.Mundan başga-da, bu iň soňky wyklýuçatel, hapalanma görnüşi, ýokary belentlik görnüşi we güýç görkeziş görnüşi ýaly dürli wariantlarda bar, bularyň hemmesi IEC62271-102-iň ýokary hilli standartlaryna laýyk gelýär.Bu döwrebap wyklýuçatel bilen, elektrik ulgamyňyzyň elmydama iň amatly derejede işlejekdigine arkaýyn bolup bilersiňiz, bu işiň rahat we üznüksiz işlemegi üçin möhüm ähmiýete eýe öndürijilige we ygtybarlylyga iň ýokary kepillik berýär.

 • Gn30-12 Aýlaw görnüşi ýapyk ýokary woltly izolýasiýa kommutatory

  Gn30-12 Aýlaw görnüşi ýapyk ýokary woltly izolýasiýa kommutatory

  GN30-12 oorapyk aýlawly ýokary woltly izolýasiýa swithc, aýlaw kontakt pyçagy bilen izolýasiýa wyklýuçateliniň täze görnüşidir, esasy gurluşy üç fazaly umumy şassiniň ýokarky we aşaky uçarlarynda iki sany izolýator we kontakt düzmek we muny amala aşyrmakdyr kontakt pyçagyny aýlap wyklýuçateliň açylmagy we ýapylmagy.

  Gn30-12D ýapyk aýlawly ýokary woltly izolýasiýa wyklýuçateli, dürli güýç ulgamlarynyň zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilýän ýapyk aýlawly ýokary woltly izolýasiýa swithc-e esaslanýar, bu önümiň kiçi göwrümli dizaýny bar.Güýçli izolýasiýa ukyby we aňsat gurnamak we sazlamak, bu öndürijilik GB1985-89 AC ýokary naprýa .eniýeli izolýasiýa wyklýuçatelleriniň we toprak wyklýuçatelleriniň talaplaryna laýyk gelýär, 10kv AC50 Hz-den pes naprýatageeniýeli ýapyk ulgamlar üçin amatly we aşaky zynjyrlary açmak we ýapmak üçin ulanylyp bilner. naprýa .eniýeniň ýagdaýy we hiç hili ýük ýok, ony ýokary woltly wyklýuçatel bilen ýa-da ýeke ulanyp bolýar.