Gn30-12 Aýlaw görnüşi ýapyk ýokary woltly izolýasiýa kommutatory

Gysga düşündiriş:

GN30-12 oorapyk aýlawly ýokary woltly izolýasiýa swithc, aýlaw kontakt pyçagy bilen izolýasiýa wyklýuçateliniň täze görnüşidir, esasy gurluşy üç fazaly umumy şassiniň ýokarky we aşaky uçarlarynda iki sany izolýator we kontakt düzmek we muny amala aşyrmakdyr kontakt pyçagyny aýlap wyklýuçateliň açylmagy we ýapylmagy.

Gn30-12D ýapyk aýlawly ýokary woltly izolýasiýa wyklýuçateli, dürli güýç ulgamlarynyň zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilýän ýapyk aýlawly ýokary woltly izolýasiýa swithc-e esaslanýar, bu önümiň kiçi göwrümli dizaýny bar.Güýçli izolýasiýa ukyby we aňsat gurnamak we sazlamak, bu öndürijilik GB1985-89 AC ýokary naprýa .eniýeli izolýasiýa wyklýuçatelleriniň we toprak wyklýuçatelleriniň talaplaryna laýyk gelýär, 10kv AC50 Hz-den pes naprýatageeniýeli ýapyk ulgamlar üçin amatly we aşaky zynjyrlary açmak we ýapmak üçin ulanylyp bilner. naprýa .eniýeniň ýagdaýy we hiç hili ýük ýok, ony ýokary woltly wyklýuçatel bilen ýa-da ýeke ulanyp bolýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

önüm-beýany1

Daş görnüşi we gurnama ölçegleri

önüm-beýany2

Spesifikasiýa

Gelip çykan ýeri Hytaý , Zhejiang
Marka ady XOCELE
Model belgisi GN30-12
Arza Içerki birikdiriji
Bahalandyrylan naprýa .eniýe 12kV
Bahalandyrylan tok 630A 1000A 1250A 1600A 2000A
Görnüşi Volokary woltly
Polýuslaryň sany 3

Daşky gurşawy ulanyň

1. Belentlik 1000 metrden geçmeli däldir.
2. Otnositel çyglylyk;Gündelik ortaça bahasy 95% -den köp bolmaly däldir, aýlyk ortaça bahasy 90% -den ýokary bolmaly däldir.
3. Seýsmiki intensiwligi 8 derejeden ýokary bolmaly däldir.
4. Çyn tozan, himiki poslama we partlaýjy maddalar bolmadyk ýerler.
5. frequygy-ýygydan güýçli titremesiz ýerler.

Sorag-jogap

1. Sargyt prosesi nähili?
1) Sorag - hemmämize anyk talaplary beriň (jemi we bukjanyň jikme-jiklikleri).
2) Sitat - professional toparymyzyň ähli anyk aýratynlyklary bilen resmi sitata.
3) Marking nusgasy - ähli sitata jikme-jikliklerini we soňky nusgasyny tassyklaň.
4) Önümçilik - köpçülikleýin önümçilik.5) ippingük daşamak - deňiz ýa-da howa arkaly.

2. Haýsy töleg şertlerini ulanýarsyňyz?
Töleg şertleri barada aýdylanda bolsa, umumy mukdaryna bagly.

3. Önümleri nädip iberýärsiňiz?
Deňiz, Howa, Kurýer, TNT, DHL, Fedex, UPS we ş.m. size bagly.

4. Ortaça gowşuryş wagty näçe?
Nusga, adatça önümiň görnüşine baglylykda takmynan 10-20 gün alýar.Köpçülikleýin sargyt adatça 35 gün dowam edýär.

5. Lomaý satyjy üçin baha sanawyny nädip almaly?
Bize e-poçta iberiň we her sargyt üçin MOQ bilen öz bazaryňyz barada aýdyň.Bäsdeşlik bahalarynyň sanawyny size ASAP ibereris


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler