Daşky ýokary woltly izolýasiýa kommutatory

 • GW9-10 10KV 15KV 24KV Daşky ýokary woltly izolýasiýa kommutatory

  GW9-10 10KV 15KV 24KV Daşky ýokary woltly izolýasiýa kommutatory

  GW9-10 10KV 15KV 24KV açyk ýokary woltly izolýasiýa kommutatorlary, üç fazaly çyzyk ulgamynda ulanylýan bir fazaly birikdiriji wyklýuçatel.Simpleönekeý gurluşda, tygşytly we ulanmak üçin amatly.

  Bu birikdiriji wyklýuçatel esasan esas, post izolýator, esasy geçiriji aýlaw we öz-özüni gulplamak enjamlaryndan durýar.Bu bir fazaly döwük dik dik açyk gurluşdyr we post izolýatorlary degişlilikde olaryň esaslaryna oturdylýar.Wyklýuçatel her tapgyr üçin iki sany geçiriji pyçakdan ybarat pyçak wyklýuçatel gurluşy bilen zynjyry döwýär we ýapýar.Pyçagyň iki gapdalynda gysyş çeşmeleri bar we açylýan pyçak bilen talap edilýän kontakt basyşyny almak üçin çeşmeleriň beýikligini sazlap bolýar.Wyklýuçatel açylanda we ýapylanda, mehanizm bölegini işletmek üçin izolýasiýa çeňňegi ulanylýar we pyçagyň öz-özüni gulplaýjy enjamy bar.

 • GW-4 goşa sütün Gorizontal açyk görnüş Daşky ýokary woltly izolýasiýa kommutatory

  GW-4 goşa sütün Gorizontal açyk görnüş Daşky ýokary woltly izolýasiýa kommutatory

  GW-4 Iki sütün gorizontal açyk görnüşli açyk woltly liniýa üçin ýokary woltly çyzyk üçin açyk ýokary woltly izolýasiýa wyklýuçateli we ýokary woltly awtobus, tok öçürijiler we beýleki elektrik enjamlaryna hyzmat etmek we elektrik izolýasiýasynyň ýokary woltly zynjyry. Esasy wyklýuçatelde öçürilen ýagdaýynda izolýasiýa aralygynyň howpsuzlygy talaplaryny üpjün edip biler; Bu önüm goşa sütünli gorizontal açyk görnüş, esasy wyklýuçatel nokatlary, ýapylyş amaly, çep, şol bir tarapdaky kontaktyň sag tarapy 90 dereje aýlanmalydyr.Toprak wyklýuçateli, ähli prosesi tamamlamak üçin ilkinji aýlawly, çyzykly goýulma.Iki geçiriji ulgam paralel tertibi ulanyp, häzirki görnüşler, akym kuwwatyny ýokarlandyrýar, materialyň sarp edilişini azaldýar.Hereketlendiriji el we elektrik, CSA mehanizmi bilen gollanma, CJ11 mehanizmi bilen elektrik ulanyp biler;GW4 açyk AC izolýasiýa wyklýuçateli, öňki Gw4 önümleriniň esasynda, önümi hasam kämilleşdirenden we kämileşdirilenden soň, pawdaky GW4 önümleri bilen deňeşdirilende, ep-esli gowulaşmalar bar, mis bilen esasy pyçak materialy, galyň kümüş bilen habarlaşyň örtük.Terminaly elektrik geçiriji köp gatly ýumşak birikdirilen komponent bilen birikdirmek;toprakdan ýasalan pyçak materialy alýumin garyndy geçiriji turba, mis galyň kümüş örtük üçin kontakt, açyk polat bölekleri gyzgyn galvanizli ýa-da dakrometdir.Şeýlelik bilen Gw4 önümleri, zawodymyzda ösen gurluş, güýçli poslama garşylyk, işlemek aňsat, ygtybarly we ygtybarly işlemek, elektrik we mehaniki durnuklylygyň artykmaçlyklary bar.