Kuwwat transformatory

 • Açyk 3 fazaly ýag sowadyjy güýç transformatory

  Açyk 3 fazaly ýag sowadyjy güýç transformatory

  S11-M modeliniň doly möhürlenen ýag bilen çümdürilen paýlaýjy transformatorynyň çykyşlary IEC standartlaryna laýyk gelýär.Coreadrosy ýokary hilli sowuk kremniý listden we doly ölçegli deşilmedik gurluşdan we rulony ýokary hilli kislorodsyz misden ýasalýar.Gasynlanan list görnüşiniň ýa-da giňeliş görnüşiniň radiator ýagly tankyny kabul edýär.

  Nebit konserwatoryna mätäç däldigi sebäpli, transformatoryň beýikligi peselýär we transformator ýagy howa bilen şertnama baglaşmaýandygy sebäpli, ýagyň garramagy yza galýar we şeýlelik bilen transformatoryň hyzmat möhletini uzaldýar.

  Bu önüm şäher elektrik torunyň durkuny täzelemekde, ýaşaýyş etrapçasynda, zawodda, beýik binada, magdan fabriginde, myhmanhanada, söwda merkezinde, howa menzilinde, demirýolda, nebit ýatagynda, gämi duralgasynda, awtoulag ýolunda we beýleki açyk ýerlerde giňden ulanylýar.

 • 3 Faza 10kv 100kva 125kva Gury görnüşli güýç transformatory

  3 Faza 10kv 100kva 125kva Gury görnüşli güýç transformatory

  “XOCELE Electric” üç fazaly paýlaýjy transformatorlaryň doly toplumyny öndürýär, şol sanda nebit bilen çümdürilen we guýma rezin gury görnüşli transformator, biz elmydama howpsuzlygyň we ygtybarlylygyň çäkleri bilen dizaýn etdik we aşakdaky standartlara laýyk gelýäris.IEC60076.